ajanlasInformációözönben senyvedő világunkban nehéz elmélyülni irodalmi, szakmai, tudományos írásokban, könyvekben. Egyre többen vetik sutba az olvasás általi gazdagodás lehetőségét az audiovizuális információszolgáltatás előnyére. Közben szenved a lélek.

Könyvemmel az emberi átéléseknek állítok maradandóságot. Zarándoklatom bemutatása nem törekszik földrajzi pontosságra, sem a vallásos kegyhelyek alapos ismertetésére. Sokkal inkább általános emberi érzések, érzelmek nyílt bemutatására vállalkozik. Emberi vonásaink, viszonyulásaink önmagunkra figyelésünkben, embertársainkkal való találkozásainkban, természethez és Istenhez való kötődéseinkben nyilvánulnak meg legteljesebben. Ebben a cselekvés- és gondolatvilágban látjuk és láttatjuk önmagunkat.

Zarándoknapjaim leírásával egy lehetséges életet mutatok be, amelyben helyet kapnak a természeti képek, az ismeretlen ismerősök iránti szeretet és elfogadás, az örömök és szenvedések, az éjszakák álmainak magyarázat nélküli bemutatása. Mindezt áthatja a feltétel nélküli együtt utazás Istennel és a krisztusi példa követésének óhaja.

Zarándoklatom olyan volt, mint az életem, amely hitem szerint Isten kezében van. Most a tisztelt olvasó elé teszem.

Hobo (Földes László) 2016. szeptemberi erdélyi turnéja előadásának (Halj meg és nagy leszel!) zárómondata : „Úton lenni boldogság.” Ezt a boldogságot szeretném én is közvetíteni hívő és hitetlen, magyar nemzetiségű és más ajkú, életükkel elégedett vagy elégedetlenkedő életzarándok társaim felé.

A szerző